Polityka prywatności dla osób korzystających z usług świadczonych przez „Kontra Dług”.

  1. Dane administratora danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Sp. z o.o. z „Kontra Dług” siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 62 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, zwana dalej „Kancelarią prawną”. 

Z administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: kontradlug@gmail.com

  1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie przy składaniu wniosku przez formularz kontaktowy, a także w związku z wysłaną do nas korespondencją elektroniczną (e-mail, wiadomości na Facebooku) oraz w formie papierowej zawierającej informacje i dokumenty niezbędne do analizy sprawy oraz świadczenia pomocy prawnej.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnie z profilem naszej działalności, kancelaria prawna przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, ale zawsze zgodnie z prawem. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna zostały określone poniżej.

W celu przeanalizowania Twojego wniosku o pomoc prawną oraz przekazania informacji o naszych usługach przetwarzamy dane osobowe takie jak:

imię i ewentualnie nazwisko (jeśli są wskazane),

adres e-mail,

numer telefonu,

numer zamówienia,

data składania wniosku.

Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1)(a) i (b) RODO, który upoważnia do przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. W celu przeprowadzenia niekomercyjnej analizy prawnej sprawy oraz złożenia oferty współpracy niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jednocześnie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji o naszych działaniach, nowych usługach i aktualnych zmianach prawnych, które mogą być korzystne dla naszych klientów. Chcielibyśmy Ciebie o tym poinformować. Zgoda na otrzymywanie takich wiadomości jest dobrowolna i może zostać skasowana w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Pomimo wycofania zgody na komunikację marketingową zamówione usługi będą nadal świadczone.

W celu świadczenia usług przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię,

adres e-mail,

numer telefonu,

numer zamówienia,

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(b) RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe tam, gdzie jest to niezbędne w celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy dane osobowe takie jak:

imię (jeśli podano)

adres e-mail,

numer zamówienia,

ewentualnie adres zamieszkania

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe tam, gdzie są one niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecydujesz się podać również swoje nazwisko, uważamy, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas również Twojego nazwiska – wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 (1)(a) RODO, który pozwala do przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

W celu wysyłania powiadomień e-mail przetwarzamy dane osobowe takie jak:

imię i ewentualnie nazwisko (jeśli są wskazane),

adres e-mail,

numer zamówienia.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(f) RODO, który upoważnia do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem kancelarii prawnej jest informowanie klienta o czynnościach związanych z wdrożeniem usługi, w celu zwiększenia komfortu korzystania z tej usługi);

W celu kontaktu telefonicznego z pytaniami związanymi z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię i ewentualnie nazwisko (jeśli są wskazane),

numer telefonu,

numer zamówienia

— w stopniu, w którym jesteś zainteresowany formą kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 (1)(a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

W celu wysyłania powiadomień SMS o pilnych sprawach związanych z realizacją zlecenia pomocy prawnej przetwarzamy takie dane osobowe jak:

numer telefonu,

numer zamówienia

— Wysyłane wiadomości tekstowe nie zawierają treści marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 (1)(a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

W celu przechowywania zaległych wniosków przetwarzamy dane osobowe, takie jak:

imię i ewentualnie nazwisko (jeśli podano)

adres e-mail

numer telefonu,

numer zamówienia

— ponieważ może się zdarzyć, że zdecydujesz się skorzystać z usługi jakiś czas później po zgłoszeniu. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 (1)(f) RODO, który pozwala opracować Twoje dane osobowe, jeżeli w taki sposób administrator danych osobowych wykonuje swój prawnie uzasadniony interes (w niniejszym przypadku zapewnia możliwość dla firmy prawniczej udzielić klientowi pomocy prawnej w określonym czasie bez konieczności ponownego składania wniosku i procesu analizy);

W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię i nazwisko (jeżeli są wskazane)

adres e-mail

numer telefonu,

aumer zamówienia.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w przypadku, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem kancelarii prawnej jest uzyskanie opinii klientów o świadczonych usługach w celu dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań interesariuszy);

W celu stworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy wnieśli sprzeciw na podstawie RODO przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię i ewentualnie nazwisko (jeśli są wskazane),

adres e-mail,

ponieważ, po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne w celu wykazania zgodności i rozliczalności, a po drugie, jeśli zrezygnowałeś z przetwarzania twoich danych osobowych przez naszą kancelarię przykładowo w celach marketingowych, musimy dokładnie wiedzieć według kogo nie mamy stosować marketing bezpośredni, ponieważ tego sobie nie życzysz.  

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest w pierwszej kolejności art. 6 (1)(c) RODO, który upoważnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli takiego rodzaju przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania przez administratora swoich obowiązków według prawa; po drugie, art. 6 (1)(f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator danych realizuje tym samym swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem kancelarii prawnej jest posiadanie wiedzy o osobach, które korzystają ze swoich praw zgodnie z przepisów RODO);

W celu stworzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzamy dane osobowe takie jak:

imię (jeśli zostało podane) lub ewentualnie firmę,

adres zamieszkania (jeśli został podany),

numer PESEL lub numer NIP (jeśli podano),

adres e-mail,

IP,

numer telefonu,

numer zamówienia.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6(1)(f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interes kancelarii prawnej w zakresie dostępności danych osobowych, które pozwolą na ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym ze strony klientów i osób trzecich);

W celach archiwalnych i dowodowych przetwarzamy dane osobowe takie jak:

imię (jeśli podano)

adres e-mail,

numer telefonu,

numer zamówienia

— w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, która może posłużyć do udowodnienia faktów mających znaczenie prawne. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(f)  RODO, który upoważnia do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem kancelarii prawnej jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą udowodnić pewne fakty związane ze świadczeniem usług, np. na żądanie dowolnego organu państwowego);

W celach analitycznych tj. w celu badania i analizy aktywności na serwisie należącym do kancelarii prawnej przetwarzamy takie dane osobowe jak:

data i godzina wejścia na stronę,

typ systemu operacyjnego

przybliżona lokalizacja,

typ przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu,

czas spędzony na stronie

odwiedzane podstron,

podstrony, na których został wypełniony formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 (1)(f) RODO, który upoważnia do przetwarzania danych osobowych, gdy w taki sposób administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem kancelarii prawnej jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą zbadać aktywność klientów na stronie);

W celu wykorzystywania plików cookies w serwisie korzystamy z takich informacji tekstowych (pliki cookies zostaną opisane w osobnym punkcie). Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(a) RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przy pierwszej wizycie w serwisie zostaniesz zapytany, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie);

W celu administrowania serwisem przetwarzamy dane osobowe takie jak:

adres IP

data i godzina serwera,

informacje o Twojej przeglądarce internetowej,

informacje o systemie operacyjnym

— dane te są automatycznie zapisywane w tzw. logach serwera przy każdym korzystaniu z serwisu internetowego będącego własnością kancelarii prawnej. Administracja strony bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisywania byłaby niemożliwa. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 (1)(f) RODO, który upoważnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli w taki sposób administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interes kancelarii prawnej polega na administrowaniu serwisem);

W celu pozostawienia komentarza na stronie pod opublikowanym artykułem przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię lub pseudonim

Numer IP.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w tym przypadku zakładamy, że zamieszczenie komentarza jest jednocześnie wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych);

W celu pozostawienia własnej opinii o usługach, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

imię, ewentualnie zdjęcie zamieszczone na Facebooku,

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1)(a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w tym przypadku zakładamy, że zamieszczenie opinii stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

  1. Cookies

Na swojej stronie internetowej kancelaria prawna, podobnie jak inne organizacje, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu. Mogą być odczytywane przez nasz system, jak również przez systemy należące do innych organizacji, z usług których korzystamy (np. Facebook, Google, Twitter, Instagram).

Cookies pełnią w serwisie bardzo dużą liczbę funkcji, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeśli informacje są nie wyczerpujące, prosimy o kontakt):

bezpieczeństwo — pliki cookies służą do uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem;

wpływ na procesy i wydajność korzystania z serwisu – pliki cookies są stosowane w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu oraz umożliwienia korzystania z dostępnych w nim funkcji, co jest możliwe w szczególności poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na stronie internetowej. 

Dzięki nim będziesz mógł sprawnie poruszać się po serwisie i jego różnych stronach;

stan sesji — w plikach cookie często przechowywane są informacje o tym, w jaki sposób internauci korzystają ze strony, np. które podstrony przeglądają najczęściej. Również one pozwalają identyfikować błędy, wyświetlane na niektórych podstronach. Pliki cookies służą do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają w podnoszeniu jakości usług i sprawiają, że przeglądanie strony jest bardziej komfortowe;

zapamiętywania stanu sesji – jeżeli klient loguje się do swojego panelu, pliki cookies pozwalają zapisać jego sesję. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie musi on każdy raz ponownie wprowadzać login i hasło, co przyczynia się do komfortowego korzystania z serwisu;

tworzenia statystyk — pliki cookies służą do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony (ile osób otwiera stronę, jak długo na niej przebywa, jakie treści są najciekawsze itp.). Pozwala nam to na ciągłe ulepszanie serwisu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników.

Korzystamy z narzędzi Google, takich jak Google Analytics, do śledzenia aktywności i tworzenia statystyk; oprócz raportowania statystyk użytkowania strony, piksel Google Analytics może być również używany, wraz z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookie, w celu wyświetlania bardziej odpowiednich treści w usługach Google (takich jak wyszukiwarka Google) i w całej sieci;

korzystanie z funkcji społecznościowych – strona posiada tzw. piksel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a na Facebooku podczas korzystania z serwisu. Aby jednak było to możliwe, musimy korzystać z plików cookie udostępnianych przez Facebook.

Należy pamiętać, że wiele plików cookie jest dla nas anonimowe — bez dalszych informacji nie możemy zidentyfikować klienta na ich podstawie.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza pliki cookies na Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na stronie prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. 

Jeżeli jednak nie chcesz korzystać z plików cookies podczas przeglądania serwisu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej — całkowicie blokować automatyczne przetwarzanie plików cookies lub żądać powiadomienia za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony na Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z serwisu uważamy za swój obowiązek uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować dość poważne utrudnienia w korzystaniu z serwisu, na przykład w postaci konieczności logowania się do każdej podstrony, wydłużenie czasu ładowania strony, ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczenia polubień strony na Facebooku itp.

Prawo na wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wolno z niej zrezygnować w dowolnym momencie — według własnego uznania. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wystarczy, że wyślesz e-mail bezpośrednio do kancelarii prawnej na adres: kontradlug@gmail.com

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie Twojej wcześniejszej zgody, późniejsza rezygnacja z nich nie oznacza, że dotychczasowe przetwarzanie danych było niezgodne z prawem. Innymi słowy, mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu złożenia Twojej rezygnacji w tej kwestii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie wdrażamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie profilowania. Treść zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego nie jest oceniana przez system informatyczny. Analiza możliwości udzielenia pomocy prawnej nie jest w żaden sposób wynikiem oceny dokonywanej przez jakikolwiek system informatyczny.

Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności korzystamy z pomocy innych organizacji, co czasami wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Dlatego tam, gdzie jest to konieczne, udostępniamy Twoje dane osobowe prawnikom, profesjonalistom, kancelariom prawnym, doradcom prawnym, doradcom podatkowym oraz kancelariom prawnym działającym na nasze zlecenie i współpracującym z nami — wykonującym usługi w naszym imieniu. 

Dane przekazywane są wyłącznie tym organizacjom, które współpracują z kancelarią prawną na podstawie stosownych umów i gwarantują bezpieczeństwo powierzonych danych.

Przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z przedmiotem kancelarii określonym w statucie.

Ponadto może się zdarzyć, że np. na podstawie odpowiedniego przepisu ustawowego lub decyzji właściwego organu będziemy musieli również przekazać Twoje dane osobowe innym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Dlatego niezwykle trudno jest nam przewidzieć, kto może wystąpić z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Jednak ze swojej strony zapewniamy, że każde żądanie na udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo dokładnie i precyzyjnie, aby przypadkowo nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Wymagania o udostępnienie danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia Twoich oczekiwań dotyczących korzystania z usług.

Aby zamówić połączenie z naszym konsultantem, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu – bez tego nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.

Aby móc kontaktować się z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi należy podać numer telefonu – bez tego nie będziemy mogli nawiązać kontaktu telefonicznego.

Aby móc wysyłać Ci pilne powiadomienia SMS-em, musisz podać numer telefonu — bez tego nie będziemy mogli wysyłać wiadomości.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak i większość firm, korzystamy z wielu popularnych usług i technologii oferowanych przez takie organizacje jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. 

Firmy te znajdują się poza Unią Europejską i w związku z tym są traktowane jako państwa trzecie zgodnie z RODO.

RODO nakłada pewne ograniczenia na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, ponieważ nie stosuje się tam prawo europejskie i ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może niestety nie być wystarczająca. 

Obowiązkiem każdego administratora danych osobowych jest zatem ustalenie podstawy prawnej takiego przekazania.

Ze swojej strony zapewniamy, że korzystając z naszych usług i technologii, udostępniamy dane osobowe wyłącznie organizacjom w Stanach Zjednoczonych i tylko tym, którzy przystąpili do programu (Privacy Shield) Tarcza Prywatności na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej, dostępnej pod adresem 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy -tarcza_pl. Organizacje przystępujące do programu Tarcza Prywatności gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów ochrony danych obowiązujących w Unii Europejskiej, dzięki czemu korzystanie z ich usług i oferowanych technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest legalne.

W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień dotyczących przenoszenia Twoich danych osobowych, w szczególności jeśli ta kwestia Ciebie martwi.

W każdej chwili masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, ale przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zniszczone.

W związku z konkretnym terminem przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o poinformowanie nas, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w okresie:

okres obowiązywania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

3 lata lub 10 lat + 1 rok dla danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie);

36 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy ubieganiu się o pomoc prawną, a jednocześnie umowa nie została zawarta niezwłocznie;

5 lat — w odniesieniu do danych osobowych związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;

do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych lub w celach marketingowych

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty ważności, ale nie dłużej niż 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie w celach analitycznych, wykorzystywania plików cookies oraz administrowania stroną.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych osobowych w celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne wyliczenie terminu dla każdej zawartej umowy będzie wiązało się ze znacznymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, a także znacznymi kosztami finansowymi, dlatego ustalenie jednego terminu usunięcia lub zniszczenia danych osobowych pozwala nam efektywniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, jeśli korzystasz z prawa do bycia zapomnianym, takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych w celu wykonania umowy podyktowany jest tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwile przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone ze znacznym opóźnieniem lub może błędnie wskazać termin przedawnienia Twojego roszczenia.

  1. Prawa podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że masz prawo do:

dostępu do Twoich danych osobowych;

poprawienia Twoich danych osobowych;

usunięcie danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

możliwości przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych i zobowiązujemy się pomagać Ci w jak największej ich realizacji.

Zwracamy uwagę, że wymienione prawa nie mają charakteru bezwzględnego, w związku z czym w określonych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich wykonania. Jeśli jednak odmówimy spełnienia prośby, to tylko po dokładnym rozważeniu i tylko wtedy, gdy odmowa jest konieczna.

W odniesieniu do Twojego prawa do sprzeciwu wyjaśniamy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jeśli jesteśmy w stanie wykazać, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

istnieją podstawy do zgłaszania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania informacji w tym celu.

Możesz skorzystać ze swoich praw, pisząc bezpośrednio do kancelarii prawnej pod adresem Grzybowska 62 

  1. Prawo do złożenia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym lub na adres e-mail, z którego komunikowałeś się  z nami.